Kanalrens og Service

Ventirens kan med højt specialiseret udstyr undersøge alle typer ventilationsanlæg for at konstaterer:

 • Niveauet af støv i ventilationskanaler
 • Mekaniske fejl på ventilationsanlægget
 • Yder ventilationsanlægget de lovede luftmængder

Kanalrensning gennemføres med godkendt specialudstyr. Kanalsystemet monteres med Ventirens vaccumcleansystem (VCS) som skaber et kraftigt undertryk i kanalerne , rensningen af kanaler udføres enten med roterende luft tentakler, rensebørster, trykluftdyser eller Ventirens ballonclean-system som løsner støvet i kanalerne og ved hjælp af det kraftige undertryk fjernes alt støvet i kanalerne som derefter opsamles og tilbageholdes i VCS systemet uden at forurene omgivelserne. Under rensning tages der hensyn til og forbehold for ventilationsanlæggets luftbalance. Afsluttende rapport og foto-dokumentation.

Kanalrens & Service:

 • Inspektion af ventilationskanaler
 • Rensning af ventilationskanaler
 • Fejlfinding
 • Måling og indregulering af luftmængder
 • Prøveudtagning af støv for analyse af bakterier
 • Desinfektion
 • Luftfiltre
 • Reparation
 • Service-aftaler
 • Forbedringsforslag
 • Rapport og foto-dokumentation

Alle ventilationsanlæg kræver kontinuerlig rensning og vedligeholdelse,Ventirens tilbyder en skræddersyet service af både nye og eksisterende ventilationsanlæg.

før/efter